Matematika arloa / Matemáticas
OINARRIAK/ FUNDAMENTACION
Proiektuaren Osagaiako
3 de 16
0%

Proiektuaren Osagaiako

Proposamena 3 ardatzen inguruan antolatuta dago. Ardatz bakoitzak 3 maila ditu. Honako eskema honetan, kasuan-kasuan garatzen diren produktuak deskribatzen dira.

Prestakuntza ardatza

Ardatz hau osatzen duten material guztien helburua da irakasleak beren eguneroko jardunean IKTak txertatzeko behar diren ezagupenetan trebatzea. Edukiek ezagupen tekniko hutsak biltzen dituzte, baita antolakuntzakoak eta didaktiko-pedagogikoak ere. Halaber, irakasleentzako oinarrizko IKT gaitasunak biltzen dira ardatz honetan. Materialak honako formatu hauetan zehazten dira: “Lantegiak”, irakaslea urratsez urrats programa ireki eta 2.0 aplikazioen maneiuan gidatzen dutenak (1. maila); IKTen arlo eta hezkuntza-maila jakin batean erabiltzeko modu jakin bat ereduz azaltzeko curriculumeko edukiak biltzen dituzten Lantegietan (2. maila); eta, azkenik, LAMS bezalako e-learningeko ingurunea erabiltzen erakusten duten Lantegiak/Tutorialak.

Metodologia ardatza

Gida praktiko batez osatuta dago. Gida horren helburua da irakasleak IKTak bere jardunean eskuarki txertatzeko ‘tresna-kaxa’ bat izatea. Bertan, irakasleak honako tresna hauek izango ditu eskuragarri: curriculum-arlo bat osatzen duten unitate didaktikoek antolatutako HODen sorta bat (1. maila); arlo bakoitzean gauzatzen diren jarduera mota guztien mapeoa, ikaskuntza horietarako lagungarriak diren IKT teknologia eta baliabideekin batera (2. maila); eta eduki digitalekin lan egiteko "LAMS” bezalako ingurune espezifiko batean garatzen dituzten lan-proposamenak txertatzeko ezinbestekoak diren orientabideak (3. maila).

Edukiak ardatza

Azken ardatzak IKTak curriculum-arlo guztietan txertatzen dituzten material didaktikoak hornitzen ditu. Hiru eduki mota biltzen dira. Curriculumeko ikaskuntza-objektuen (IOak) banku bat (1. maila). Beste eduki talde batek eredu pedagogiko jakin batzuk proposatzen ditu; eredu horiek ikasle eta irakasleen sare-lana bultzatzera eta pentsamendu plural, autonomo eta kritikoa sustatzera bideratuta daude, hori guztia IKTek eskaintzen dituzten estrategiak erabiliz eta aplikatuz, betiere lankidetzakoak eta telematikoak diren proiektuen esparruan. Proiektu horiek kultura-trukea, bidaia birtuala edo irakurketa- eta idazketa-prozesu partekatuak sustatzen dituzte, besteak beste. Era berean, ezagupen teknologiko, pedagogiko eta kontzeptuzkoak (TPACK) arlo bakoitzeko curriculum-edukien irakaskuntzaren edukian garatzea barnean hartzen duten segida didaktikoak eskaintzen dira (2. maila). Azkenik, LAMS e-learningeko ingurune batean dagoeneko bilduta dauden segida didaktikoak eskaintzen dira (3. maila).

Laguntza / Ayuda

ayuda
 1. Menú izquierdo (en orden de arriba a abajo): icono página principal del curso (home), iconos tamaño de la fuente, icono impresión del módulo, icono acceso a la ayuda, índice del contenido, bibliografía y enlace al cuestionario de colaboración.
 2. Barra nombre del material y título de la sección actual.
 3. Flechas de navegación (página siguiente o anterior).
 4. Espacio para el contenido.

Autor:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

GlosarioFALSO

Esto es un glosario

Aurkibidea/ Índice

 1. AURKEZPENA /PRESENTACIÓN
  1. Gure 1,2,3
  2. Nuestro 1,2,3
  3. Aurkezpena
  4. Presentación
  5. Niveles Guía
  6. Presentación
 2. HOD MULTZOA /SELECCIÓN DE ODES. 5º PRIMARIA
  1. Deskribapena
  2. Descripción
  3. Deskribapena
  4. Descripción
  5. Matemáticas Contenidos 5º CURSO
  6. Números naturales
  7. Sumas y restas
  8. Multiplicaciones
  9. Divisiones
  10. Números decimales. Dinero (I)
  11. Fracciones (I)
  12. Longitud, masa y capacidad
  13. Tiempo
  14. Coordenadas
  15. Estadística y probabilidad
  16. Fracciones (II)
  17. Números decimales (II)
  18. Rectas y ángulos
  19. Polígonos, circunferencia y círculos
  20. Área y perímetro
 3. HOD MULTZOA /SELECCIÓN DE ODES. 6º PRIMARIA
  1. Matemáticas. Contenidos 6º CURSO
  2. Números naturales y operaciones
  3. La división
  4. Potencias y raíces cuadradas
  5. Múltiplos y divisores
  6. Números primos, M.C.D. y m.c.m.
  7. Números fraccionarios (I)
  8. Números fraccionarios (II)
  9. Números decimales. Suma, resta y multiplicación
  10. División con números decimales
  11. Números enteros y coordenadas cartesianas
  12. Longitud, masa y capacidad. Superficie
  13. Área y perímetro
  14. Ángulos
  15. Cuerpos geométricos. Volumen.
  16. Estadística y probabilidad
 4. JARDUERA MOTAK /TIPOS DE ACTIVIDADES
  1. Azalpena
  2. Descripción
  3. Jarduera motak/ Tipo de actividades
  4. Tipología de actividades
  5. Tipología de actividades
  6. Tipología de actividades
  7. Tipología de actividades
  8. Tipología de actividades
  9. Tipología de actividades
  10. Tipología de actividades
  11. Tipología de actividades
 5. ESKOLA 2.0-KO EDUKIAK /CONTENIDOS ESKOLA 2.0
  1. Aurkezpena/ Presentación
 6. E-LEARNING SEKUENTZIAK /SECUENCIAS E-LEARNING
  1. Aurkezpena
  2. Presentación
  3. Deskripabena
  4. Descripción. Presentando LAMS
  5. Deskripabena
  6. Descripción
  7. 1.- Zein da gure abiapuntua?
  8. 1.- ¿De dónde partimos?
  9. 1.- Zein da gure abiapuntua?
  10. 1.- ¿De dónde partimos?
  11. 1.- Zein da gure abiapuntua?
  12. 1.- ¿De dónde partimos?
  13. 1.- Zein da gure abiapuntua?
  14. 1.- ¿De dónde partimos?
  15. 1.- Zein da gure abiapuntua?
  16. 1.- ¿De dónde partimos?
  17. 2.- Aplikazio praktikoa
  18. 2.- Aplicación práctica
  19. 2.- Aplicación práctica
  20. 2.- Aplikazio praktikoa
  21. 2.- Aplicación práctica
  22. 2.- Aplikazio praktikoa
  23. 2.- Aplicación práctica
  24. 2.- Aplicación práctica
  25. 2.- Aplicación práctica
  26. 3.- Gure SD propioa
  27. 3.- Nuestra propia SD
 7. OINARRIAK/ FUNDAMENTACION
  1. Aurkezpena
  2. Presentación
  3. Proiektuaren Osagaiako
  4. Componentes del proyecto
  5. Proiektuaren esparru orokorra
  6. Marco general del proyecto
  7. Irakasleen IKT estadioak
  8. Estadios TIC del profesorado
  9. Lanaren ikasgela materialak
  10. Materiales de trabajo en el aula
  11. Proiektuko osagaien eta IKT arteko lotura
  12. Interrelación componentes
  13. IKTen erabilera-maila ikasgelan
  14. Niveles uso de las TIC en el aula
  15. Niveles uso de las TIC en el aula
  16. Niveles uso de las TIC en el aula

Bibliografia/ Bibliografía

 • Mishra, P., & Koehler, M. J. 2006 Technological Pedagogical Content Knowledge: A new framework for teacher knowledge.
  Teachers College Record. Pág. 108(6), 1017-1054.

Lagundu/Colabora

Inicio
Disminuir tamaño de letra
Aumentar tamaño de letra
Ayuda
Anterior
Siguiente
Apartados
Debes visitar los apartados anteriores antes de visitar éste