IKT KAPSULA-LANTEGIA
CÁPSULA – TALLER TIC

Multimedia (audioa)

Creative Commons 3.0 LIcense

Kapsula-lantegi honetan, podcast kontzeptua bera landuko dugu: definizioa, jatorria, podcastingaren adibideak gaztelaniaz eta tresna honek dituen zenbait aplikazioa hezkuntzaren alorrerako.

Multimedia (audio)

Creative Commons 3.0 LIcense

En esta cápsula-taller vamos a trabajar con el concepto de podcast: definición, orígenes, ejemplos de podcasting en castellano y algunas aplicaciones de esta herramienta para el ámbito educativo.