Ejemplos 3

OET-H Gipuzkoa. Unitate Terapeutiko Hezigarrian krisialdian esku hartzeko protokoloa

OET-H Gipuzkoak. UTHan duen garraioaren testuinguruan krisian esku hartzeko protokoloa partekatzen du.

OET-H Araba. Protocolo para intervenir en situaciones de crisis.

OET-H Araba. Protocolo para intervenir en situaciones de fuga

OET-H Araba. Protocolo de actuación ante crisis fuera del centro.