portada

Gune birtual honen helburua da esku-hartze eta informazio marko erabilgarria eskaintzea, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeek esku hartzeko protokoloak egin eta praktikan jar ditzaten, ikasleen jokabide jakin batzuek arriskuan jartzen dituztenean ikasleen segurtasun pertsonala edo ingurukoen segurtasuna.

Alumnado con dificultades de regulación del comportamiento

INTERVENCIÓN

Cuando hay desbordamiento conductual

Protocolo de intervención en crisis