Ikasle gorren sarbidea hizkuntza kurrikulumera. Acceso del alumnado con sordera al currículo de lenguas.

Materiales presentados el día 5 de septiembre en la jornada que tuvo lugar en el Conservatorio Profesional de Música Juan Crisóstomo de Arriaga.

 

 

Irailaren 5ean aurkeztu zituzten materialak, Juan Crisóstomo de Arriaga Musika Kontserbatorioan egindako jardunaldian

 

 

 

Marisol Hornas Garciak, coordinadora de alumnado con sordera  de Araba  eta Kesare  Kalzakorta Artetak, coordinadora de alumnado con sordera de Bizkaia,  ohiarrizko idei batzuk eta dokumentuaren estruktura azaldu zituzten.

Marisol Hornas Garcia, coordinadora de alumnado con sordera  de Araba  y  Kesare  Kalzakorta Arteta, coordinadora de alumnado con sordera de Bizkaia , expusieron  algunos principios básicos y la estructura del documento.

Teresa Ruiz Perezek, Berritzegune Nagusiko aholkularia, hizkuntzen kurrikuluma egokitzeko irizpideak, adibideak… aukeztu zituen.

Teresa Ruiz Perez, asesora del Berritzegune Nagusia, presentó criterios, ejemplos…para realizar la adaptación del currículo de las lenguas.

 

Ana Belén Dominguez Gutierrez, profesora de la Universidad de Salamanca, centro su ponencia en el acceso del alumnado con sordera a la competencia lingüística y a los procesos lectores.

Ana Belén Dominguez Gutierrezek, Salamanka Unibertsitateko irakaslea, gorreria eta irakurketa- idazketari buruz aurkezpena egin zuen