Educación Inclusiva. Iguales en la Diversidad

inclusiva

INTEF formazioa sarean. Hemen aurkituko duzun materiala eskola inklusiboa garatzeko lagungarria da.

Aniztasunari buruzko ikuspegi zabala dute.

Adibide argiak eta zehatzak eskaintzen digute eta horregatik irakasle zein hezkuntzako beste  profesionalen lanerako oso baliogarriak izan ahal dira.

Material hauek hezkuntzan ditugun praktikak aztertzera eramaten gaitu eta horrekin batera praktika horiek, eskola inklusiborantz bideratzeko aukera ematen digu, hezkuntza komunitate osoan behar diren eraldaketak sustatzeko.

EDUKIAK

10 modulu eta 3 eduki blokeak ditu.

I. Blokea. Inklusioaren definizioa eta kontzeptualizazioari buruz

II Blokea. Inklusioa, kontzeptutik praktikara.

III Blokea Berrikuntza eta hobekuntza prozesuak ikastetxeetan inklusioaren ikuspegitik.

Erabilgarria izan ahal da formazio prozesuetan, mintegietan erabilitzeko material osagarri bezala, HPB aholkularien lanerako…

Online dago eta dohain deskargatu ahal da, hurrengo helbidean